Şirket Kuruluşları, Birleşme ve Bölünme Hizmetleri
Ø Şirket kuruluşu (Limited ve Anonim Şirket) hizmetleri,

Ø Şirketlerin Yönetim Kurulu ve Genel Kurul Toplantılarının hazırlıklarının yapılması,

Ø Birleşme, Bölünme, Devralma işlemlerinin ticaret tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve Rekabet Hukukuna uygunluk konusunda hukuki tavsiyelerde bulunmak,

Ø Şirketler, şubeler ve irtibat bürolarının vergi ve sosyal sigorta açılış, kapanış ve adres değişikliği işlemlerinin yapılması,

Ø Her türlü sözleşmenin taslak çalışmalarını yapmak ve bunlar hakkında mütalaa vermek,

Ø İrtibat büroları kuruluşu hizmetleri,

Ø Şube kuruluşu hizmetleri.

Türkiye'de ve Serbest Bölgelerde faaliyette bulunacak, yerli ve yabancı ortaklı;

Anonim Şirket,limited Şirket,Yabancı şirketin Türkiye şubesi,İrtibat bürosu,Serbest bölgelerde şirket ve şube kuruluşları.
Copyright 2017 - Mass Denetim - Tüm Hakları Saklıdır
Copyright 2017 - Mass Denetim - Tüm Hakları Saklıdır