Şirket Birleşmelerinde Ayrılma Akçesi

Ayrılma akçesi, birleşme işlemine taraf olmak istemeyen, şirket içi barışı tehlikeye düşürme ihtimali olan veya çoğunluk pay sahipleri tarafından hakları ihlal edilen azınlık pay sahiplerinin, paylarının gerçek değerlerini alarak, işleme taraf olmak zorunda kalmadan ve şirketin gelişme konusunda kazandığı ivmeyi sekteye uğratmadan şirketten ayrılmalarına imkân veren bir kurumdur.
 
Uluslararası literatürde, squeeze-out merger, cash-out merger, freze-out merger olarak çeşitli şekillerde adlandırılan ayrılma akçesi, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununda, ticaret şirketlerinin birleşmeleri, hâkim şirketin satın alma hakkı, anonim ortaklığın haklı sebeple feshinin talep edilmesi ve limited şirket ortağının şirketten ayrılması olmak üzere dört ayrı yerde ele alınmıştır.

Copyright 2017 - Mass Denetim - Tüm Hakları Saklıdır
Copyright 2017 - Mass Denetim - Tüm Hakları Saklıdır