Gider Yanıtmalarında KDV'nin Durumu
Gider yansıtma işlemlerinde KDV kanunu kapsamında yapılması gerekenler ve belge düzeni nasıl olmalı ve KDV kanuna tabi olmayan giderlerin yansıtılmasında hesaplamanın ne şekilde yapılması gerektiği konusu makalemizde işleyeceğiz.

Türk vergi uygulamalarında gelir, gider, tazminat ve cezaların yasal ve ekonomik anlamda asıl gelir sahibi veya gider yükümlüsüne yansıtılmasına
kadar olan aşamalar için muhasebe açısından yansıtma, asıl yükümlüden sonraki
aşamalara yapılan yansıtmalar ekonomik yansıtma olarak tanımlanmaktadır.
1 Asıl yükümlüye kadar olan yansıtmalar ile asıl yükümlüden sonraki aşamalarda yapılan yansıtmalar farklı muhasebe ve vergi uygulamalarını
gerektirecektir.


Yansıtılan giderlerin KDV'nin konusuna girmesi durumlarında, KDV hesaplanması, aksi hallerde de KDV hesaplanmaması gerekir. Bina aidatları, ortak kullanımda bulunan elektrik, su, ısıtma - soğutma, v.b. giderler, müşteriler veya ilişkide bulunulan üçünçü şahıslar adına yapılan mal ve hizmet alımlarında, işletme ile ilgisi bulunmayan kısımlarının bilanço hesaplarında izlenmesi gerekir. Düzenlenen yansıtma faturalarında ise giderin ne olduğu açık bir şekilde yer almalıdır. GVK'nın 40.ve 41. maddeleri gereği yansıtma faturasının içeriği ticari kazancın elde edilmesi ve idame edilmesi ile ilişkilendirilecektir
Copyright 2017 - Mass Denetim - Tüm Hakları Saklıdır
Copyright 2017 - Mass Denetim - Tüm Hakları Saklıdır