Yurt Dışı Hizmetlerde Kurumlar Vergisi İstisnası
 15.06.2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6322 sayılı Kanun ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesine Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilerle, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara Türkiye'de verilen ve münhasıran yurt dışında yararlanılan mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi ve veri saklama alanlarında faaliyette bulunan hizmet işletmeleri ile; ilgili Bakanlığın izni ve denetimine tabi olarak eğitim ve sağlık alanında faaliyet gösteren ve Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilere hizmet veren işletmelerin, münhasıran bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazancın %50'sinin Kurumlar vergisi matrahının tespitinde, kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, kurum kazancından indirebileceği hükme bağlanmıştır. 

Türkiye'de yerleşik olmayan kişilerle, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurtdışında bulunanlara, mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi ve veri saklama hizmetleri sunan kurumlar ile bu kişilere ilgili Bakanlığın izni ve denetimine tabi olmak koşuluyla eğitim ve sağlık hizmeti veren kuruluşlar, verdikleri hizmet ana sözleşmelerinde esas faaliyet konusu olarak belirtilmek koşuluyla indirimden faydalanabilecektir.
 

Detaylı bilgi ve hesaplamalar için irtibata geçebilirsiniz
Copyright 2017 - Mass Denetim - Tüm Hakları Saklıdır
Copyright 2017 - Mass Denetim - Tüm Hakları Saklıdır