Bordrolama Hizmetleri
Firmalar da ücretlerin gizli olması her zaman esastır. Bu kapsam da firmaların bordrolama hizmetleri bünyemiz de, gizlilik ilkelerine uygun olarak verilmektedir.

Ø  Bordro hazırlama hizmetleri,

Ø  Bordro zarfları ve ödeme talimatlarının hazırlanması,

Ø  Personele uygulanması gereken teşviklerin kontrolü,

Ø  SGK bildirgeleri ve muhtasar beyannamenin düzenlenmesi ve beyan edilmesi,

Ø  Ücret ödemelerinin banka tarafından düzgün bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması ve takibi.

Ø  İşe giren işten ayrılan personelin kanuni bildirimlerinin hazırlanması

 Ø Bordro raporları ve ilgili muhasebe kayıtlarının hazırlanması

Copyright 2017 - Mass Denetim - Tüm Hakları Saklıdır
Copyright 2017 - Mass Denetim - Tüm Hakları Saklıdır