Raporlama ve Bütçeleme

Ø   Faaliyet alanlarınıza uygun olarak tasarlanan profesyonel bütçeler ve düzenli raporlama sistemleri ile hissedar ve yöneticiler, şirketin her bir biriminin performansını ve verimliliğini, şirketin karlılığını ve nakit yaratma kapasitesini etkin bir biçimde ölçerek değerlendirebileceklerdir.

Ø  Yönetim kuruluna sunulması gereken rapor formatları (executive report) ekibimiz tarafından profesyonelce hazırlanmaktadır. Hazırlanan detaylı bütçelerden beslenen bu raporlar üst yönetime şirket performansını ölçme ve değerlendirmede büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Ekibimiz talep edilmesi halinde bu raporları hazırlayarak üst yönetime İngilizce ve Türkçe olarak sunmaktadır.
 
Ø  Proje bazlı çalışmalarda geçerli proje için bütçeleme ve revizyonları ile gerçekleşen maliyetlerin dönemsel olarak analizinin gerçekleştirilmesini muhasebe sistemindeki raporlama süreçleri ile eşleştiriyoruz.
 
Ø  Proje için finansman kaynakları ile oluşturabilecek mali yapı avantajlarını araştırıyoruz.
 
Ø  Projenin öngörülebilir fizibilite çalışmalarına göre vergi planlamasını gerçekleştiriyoruz.
 
Ø  Yurt dışı proje çalışmalarında oluşacak vergi muafiyet veya vergi iadeleri için zamanlı olarak çalışmaları organizasyonu yapılmaktadır.

Ø  İmalata dayalı işlemlerde müşterinin ihtiyacı olan kapasite raporu sanayi sicil işlemlerinin takibi gerçekleştirilmektedir.

Copyright 2017 - Mass Denetim - Tüm Hakları Saklıdır
Copyright 2017 - Mass Denetim - Tüm Hakları Saklıdır