Muhasebe Sistemlerinin Kurulması ve Revizyonu - Raporlanması Hizmetleri
Mali konular gün geçtikçe elektronik ortama taşınmaktadır. E-Beyanname, Elektronik Fatura,  Elektronik Defter, İnternet Vergi Dairesi, E-Bildirge ile firmaların yerine getirmesi gerekli olan yükümlülükler tam zamanlı ve eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi kaçınılmaz olmaktadır.

Elektronik ortamda hızlı bir değişim söz konusudur. Bu değişime ayak uyduramamanın sonucu olarak başta rakiplerin gerisinde kalmanın yanında; 

Ø  İstenen bilgi ve bildirimlerin zamanında ve düzgün iletilmemesi sonucunda karşılaşılacak cezalar ve yaptırımlar,

Ø  İhtiyaç duyulan verilerin zamanında elde edilememesi sebebi ile değerini kaybetmesi,

Ø  Mali tabloların zamanında elde edilememesi gibi birçok sorunu beraberinde getirmektedir.

Müşterilerimize muhasebe birimlerini mevzuattaki ve elektronik ortamdaki değişimlere paralel olarak revize etmelerini sağlıyor ve ilişkide bulunduğu kredi verenler, çalışanlar, ortak ve yöneticilere doğru karar almalarında muhasebenin gerçekte hedeflediği doğru rapor üretme amacını gerçekleştirmesine odaklanmasını sağlıyoruz. Bunun için;

Ø  Muhasebe sisteminin baştan re-organize edilmesi ve tasarlanması,

Ø  Muhasebe hesap planı ve kayıtlarını düzelterek mizandan mali tabloya kadar doğru raporlanması

Ø  Var olan muhasebe süreçlerinin işlerliğin sağlanması,

Ø  Var olan muhasebe sisteminin elektronik ortama uyarlanması,

Ø  Var olan muhasebe sisteminin genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ile Vergi Usul Kanunu'na uygunluğunun sağlanması,

Ø  Yasal defterlerin VUK'a ve TTK'ya uygunluğunun sağlanması, 
Copyright 2017 - Mass Denetim - Tüm Hakları Saklıdır
Copyright 2017 - Mass Denetim - Tüm Hakları Saklıdır