Muhasebe Hizmetleri


Amacımız yasanın gerektirdiği şartları yerine getiren ve aynı zamanda yönetime sağlıklı ve devamlı bilgi aktarabilme kapasitesine sahip bir muhasebe sistemi oluşturmaktır.

Ayrıca, düzenli vergi kontrolleri yapılmakta ve vergi cezaları ile sonuçlanabilecek muhasebe hatalarından firma yönetimini bilgilendirmek için raporlar hazırlanmaktadır. Bunlara ek olarak, mail adresinize gönderilecek sirkülerler ile Vergi ve İş Kanunlardaki son değişiklikler hakkında bilgilendirme de yapılmaktadır.

Genel olarak amacımız dış bir destek vererek firmanızın muhasebe ve mali işlemlerini kısmen ya da tamamen yüklenmek ve böylece sizin asıl iş alanınız ve aktiviteniz odaklanmanızı sağlamaktır.

 

Bu kapsamda aşağıdaki hizmetler hem işletme bünyesinde muhasebe hem de ofis bünyesinde verilecek muhasebe hizmetleri içinde geçerlidir;

Ø Muhasebe ve Maliyet sistemlerinin kurulması ve ilgili departmanların organizasyonunun oluşturulması,

Ø Mali Müşavirlik ve mali istişare hizmetlerinin verilmesi,

Ø Vergi mevzuatı kapsamında şirketlerin yasal kayıtlarının uygunluk denetimlerinin yapılması,

Ø Yılsonu bilançolarının mali açıdan incelenmesi,

Ø Mali açıdan yapılan denetimlerin üst yönetime raporlanması,

Ø Türk mevzuatına uygun şekilde işletme bünyesinde veya ofis bünyesinde yasal defterlerin tutulması,

Ø KDV, Muhtasar, Damga Vergisi, Üç aylık-Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi vb. düzenlenmesi ve beyan edilmesi,

Ø 5024 Sayılı Yasa çerçevesinde enflasyon muhasebesi,

Copyright 2017 - Mass Denetim - Tüm Hakları Saklıdır
Copyright 2017 - Mass Denetim - Tüm Hakları Saklıdır